<-- Tidio--> <-- Hotjar--> faq | pracawhotelach.pl - work in best hotels in Amsterdam

Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób mogę otrzymać ofertę pracy za granicą w branży hotelarskiej?
Krzysztof z Olsztyna

Po zapoznaniu się z interesującą Cię ofertą pracy aplikuj na to stanowisko wypełniając formularz rejestracyjny.
 
Z wybranymi kandydatami konsultanci firmy rekrutacyjnej Arbex Services, skontaktują się telefonicznie w celu przedstawienia warunków współpracy. W przypadku zainteresowania oferowanymi warunkami, otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną do jednego z biur (we Wrocławiu lub w Krakowie).
Przyjazd na spotkanie rekrutacyjne jest warunkiem koniecznym, a zarazem pierwszym etapem jaki należy przejść, by otrzymać zatrudnienie. Spotkanie służy osobistemu poznaniu kandydata, jest również okazją do szczegółowego omówienia proponowanych warunków zatrudnienia, a także do oceny stopnia znajomości języka angielskiego.


Jak wygląda system wynagrodzeń w hotelach?
Wiesław z Poznania

Rozliczanie czasu pracy pracowników w większości hoteli na całym świecie opiera się na podobnych zasadach. Sposób wynagradzania zależny jest od zajmowanego stanowiska pracy.
 
Pracownicy działu porządkowego, pracownicy kuchni hotelowej oraz recepcjoniści mają z góry ustalane godziny pracy. W związku z powyższym, pensja tych pracowników uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin zgodnie z grafikiem pracy.
 
Stanowisko pokojówki również rozliczane jest za ilość przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym, niemniej jednak podlega obowiązującym w hotelu normom czasowym. Normy te regulują czas pracy w zależności od ilości pokoi do posprzątania w danym dniu. W każdym hotelu przyjmowane normy czasowe i ilość pokoi  wyznaczają ilość godzin pracy w danym dniu. Im większa ilość pokoi do przygotowania, tym dłuższy jest czas pracy. Po przemnożeniu jednostkowego czasu na przygotowanie pokoju przez ilość pokoi do przygotowania otrzymujemy całkowity czas pracy w danym dniu.

Czy praca w hotelach jest ciężka?
Zuzanna z Krakowa

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. To czy praca jest ciężka czy też nie, niejednokrotnie zależy od samego nastawienia pracownika do wykonywanej pracy ale również od predyspozycji fizycznych i posiadanego doświadczenia zawodowego.
 
Stanowiska pracy szczególnie obciążające fizycznie, zajmowane są przez mężczyzn ze względu na większą siłę fizyczną panów. Do tego typu pracy zalicza się praca stewarda (która wiąże się m.in. z obsługą maszyn zmywających i przenoszeniem oraz myciem dużych i ciężkich sprzętów kuchennych), a także praca pracownika public area (w zakres której wchodzi szerokie spektrum obowiązków, również czynności wymagające większej siły fizycznej).

Praca w charakterze pokojówki nie wymaga znacznej siły fizycznej, niemniej jednak wymaga od pracownika sprawności i wytrwałości. Stanowisko to, wiąże się z pracą pod presją czasu, przy zachowaniu bardzo dużej dokładności w wykonywaniu wszystkich czynności.

Kto nadzoruje przebieg mojej pracy?
Agnieszka z Poznania

Każde stanowisko pracy jest nadzorowane przez zwierzchnika. Może to być szef danego działu lub jego zastępca, bądź tzw. supervisor. Przełożony odpowiada za wdrożenie do pracy, przeprowadzanie okresowych szkoleń, ale również ustalanie podziału obowiązków i kontrolowanie efektów pracy.
 
W renomowanych hotelach o wysokim standardzie, bardzo ważna jest dbałość o szczegóły w celu utrzymania odpowiedniego poziomu obsługi gości, dlatego też, przełożony dokłada wszelkich starań, aby praca wykonywana była w odpowiedni sposób, zgodnie ze standardami obowiązującymi w danym hotelu.

Czy praca pokojówki jest pracą na akord?
Marcin z Wrocławia

Praca na akord oznacza, że im więcej pracownik wykona pracy, tym większy będzie jego zarobek. Fakt, że pracownik pracuje w systemie akordowym oznacza, że wysokość jego wynagrodzenia uzależniona jest od ilościowych wyników jego pracy i istnieje możliwość regulacji przez pracownika ilości wykonywanej pracy.
 
Tymczasem na stanowisku pokojówki pracownicy nie mają możliwości samodzielnego wyznaczania ilości pracy do wykonania. Ilość pokoi do przygotowania w danym dniu ustala hotel, natomiast pracownik otrzymuje jedynie listę pokoi do przygotowania przez siebie w tym dniu. Czas pracy pokojówki jest wyznaczany przez obowiązujące w danym hotelu normy czasowe uzależniające długość czasu pracy w danym dniu od ilości pokoi do przygotowania. Tak skonstruowana formuła ma na celu zagwarantowanie terminowego zakończenia prac porządkowania pokoi przed przyjęciem nowych gości hotelowych.